Rząd przyjął projekt ustawy Prawo Działalności Gospodarczej

Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowego Prawa Działalności Gospodarczej został 28 lipca 2015 r. przyjęty przez Radę Ministrów. – PDG systematyzuje zasady dotyczące wykonywania działalności gospodarczej. Będą one stanowić katalog podstawowych praw przedsiębiorcy – ocenia wicepremier Janusz Piechociński.

Szef resortu gospodarki jako najważniejsze rozwiązania nowej ustawy wymienia m.in. zasadę przyjaznej interpretacji, zasadę domniemania uczciwości, czy uprawnionych oczekiwań – Nadrzędnym celem opracowanych przepisów jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. PDG wyznacza nowe standardy w relacjach pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami – podkreśla wicepremier Janusz Piechociński. Zaznacza, że dokument, który będzie podstawowym aktem prawnym regulującym warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, powstał we współpracy ze partnerami społecznymi, przedsiębiorcami i innymi resortami.

Ustawa określa m.in. szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki. Wprowadza również nowe instytucje, których celem będzie wzmocnienie dialogu między administracją a przedsiębiorcą. Będą to m.in. mediacje i informowanie przedsiębiorcy o niespełnionych przez niego przesłankach wydania decyzji pozytywnej. Rozwiązania zaproponowane w nowej ustawie przede wszystkim wzmocnią prawa i gwarancje dla przedsiębiorców.

Wzmocnienie praw i gwarancji dla przedsiębiorcy

Nowe przepisy mają zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Celem projektowanych przepisów jest wzmocnienie praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Wprowadzają one m.in. zasadę proporcjonalności oraz uprawnionych oczekiwań przedsiębiorcy, a także zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Projekt wprowadza też ogólne zasady nakładania kar administracyjnych, dzięki czemu organy administracyjne będą mogły uwzględniać m.in.: stopień naruszenia prawa, upływ czasu od naruszenia lub podejmowane przez przedsiębiorcę działania naprawcze.

Najpierw pouczenie, potem kara

Ponadto w nowych przepisach ma znaleźć się zasada pierwszeństwa pouczenia przed nałożeniem kary w przypadkach kiedy np. firma nie miała wpływu na powstanie naruszenia lub jego szkodliwość jest znikoma. Projekt zawiera również rozwiązania umożliwiające zaangażowanie organizacji przedsiębiorców w realizację niektórych zadań publicznych, promocję uczciwych przedsiębiorców oraz reprezentowanie ich w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Zdaniem eksperta

Zdaniem Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adam Smitha, nowe przepisy mogą w nikłym stopniu wpłynąć na sprawność naszej gospodarki. Zaznaczył on, że w naszym kraju przedsiębiorca jest traktowany niemalże jak niewolnik. Jest zmuszany do wypełniania obowiązków wobec urzędów. Zajmuje mu to statystycznie dwa miesiące w roku. Ekspert zaznaczył, że nikomu taka praca nie jest do niczego potrzebna.

Sadowski uważa, że rząd powinien wrócić do tak zwanej ustawy Wilczka o swobodzie gospodarczej. Została ona uchwalona pod koniec lat 80. ubiegłego wielu i zdaniem eksperta była idealna dla przedsiębiorców. Sadowski przypomina, że najważniejsza była zasada” co nie jest zabronione, jest dozwolone” Oznaczało to minimum biurokracji, tylko niezbędne koncesje oraz prawdziwa swoboda gospodarcza. Dzięki tej ustawie Polska dokonała wielkiego skoku gospodarczego – podsumował Sadowski.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Polskie Radio