RPO WSL zatwierdzony

W dniu 18.12.2014 r. unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corina Cretu złożyła podpis pod dokumentem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

To oznacza, że po wielomiesięcznych pracach nad dokumentem i fazie konsultacyjnej, podczas której przeanalizowano kilkaset uwag wysłanych w trybie roboczym pomiędzy zespołem negocjacyjnym a Komisją, zatwierdzony został o przez Komisję Europejską ostateczny kształt Programu Regionalnego dla województwa.

To daje zielone światło do dalszych prac związanych z przygotowaniem wytycznych oraz dokumentów wykonawczych niezbędnych do sprawnego aplikowania o środki. Szczególnie ważne jest w tej chwili dopracowanie uszczegółowienia programu. To dokument niezbędny dla beneficjentów. Również kryteria oceny projektów muszą zostać przyjęte przez Komitet Monitorujący, którego powołanie jest uzależnione od wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Urząd Marszałkowski chce jak najszybciej doprowadzić do uzgodnienia i przyjęcia harmonogramu konkursów. Plan zakłada, że uda się to zrealizować do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

Źródło: Samorząd Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz