Rekrutacja w CNP ICT

CNP ICT poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. współpracy.

Miejsce pracy: Katowice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • działania promocyjne klastra oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klastrami.
 • nawiązywanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi partnerami klastra w kraju i za granicą.
 • tworzenie konsorcjów (w tym konsorcjów międzynarodowych) do wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych przez członków klastra.
 • transfer wiedzy i innowacji poprzez kontakt z innymi klastrami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia,
 • samodzielności w realizacji zadań, komunikatywności w kontaktach z biznesem,
 • umiejętności samokształcenia i rozwoju kompetencji, zaangażowania i dążenia do osiągnięcia celów,
 • znajomości języka angielskiego (poziom min.B2).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
 • miejsce pracy w Katowicach,
 • możliwość aktywnego uczestniczenia we współtworzeniu produktów firmy i klastra,
 • możliwość rozwoju,
 • pracę w miłym i ambitnym zespole.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@ict-silesia.pl lub pozostawienie go w naszej siedzibie.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych w Centrum Naukowo-Przemysłowym ICT., zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Data oferty: 03-02-2014

Data wygaśnięcia oferty: 10-02-2014