Raport „Społeczeństwo informacyjne 2009-2014”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013”. Z raportem można się zapoznać pod tym linkiem: http://www.stat.gov.pl

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań statystyki publicznej z lat 2009-2013, dotyczące wybranych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wprowadzone w niniejszej edycji nowe zagadnienia, dotyczące m.in. innowacyjności sektora ICT, chmury obliczeniowej, korzystania z technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez dzieci.

(ze wstępu)

Źródło: GUS

Dodaj komentarz