Raport GUS o kapitale ludzkim

W dniu dzisiejszym GUS opublikował raport Kapitał ludzki w Polsce w 2011 r. Opracowanie prezentuje wskaźniki pozwalające na prowadzenie badań i analiz w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych.

Raport można pobrać pod tym linkiem.

Źródło: GUS

Dodaj komentarz