Ogłoszono konkurs NCBiR „Szybka Ścieżka” 2019

Informujemy Państwa, że 28 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło tegoroczną edycję konkursu „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)  w ramach  Działania 1.1 POIR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie:

Nabór wniosków prowadzony będzie od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. (do godz. 16.00)

Konkurs nr 2/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka”


Na co ?

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Dla kogo ?
1.    Przedsiębiorstwa
2.    Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
3.    Konsorcja przedsiębiorstw
4.    Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

  • min. 1 mln PLN – max. 50 mln. € (projekty realizowane przez MŚP samodzielnie)
  • min. 2 mln PLN – max. 50 mln. € (pozostałe projekty)

Dofinansowanie:
Maksymalne dofinansowanie: do 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.
Poziom dofinansowania jest różny w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju udzielonej pomocy.

Inne informacje:
Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Dla Uczestników Śląskiego Klastra ICT oferujemy pomoc na preferencyjnych warunkach w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu.
Wszystkim zainteresowanym udzielamy nieodpłatnych konsultacji w zakresie zasad przygotowania dokumentacji wnioskowej i kwalifikowalności kosztów.

Zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: projekty@ict-silesia.pl