Zarządzanie projektami

System w Technologii Lotus Domino umożliwia koordynację projektów realizowanych w firmie z możliwością wiązania dowolnych aktywności (zadania, rozmowy telefoniczne, korespondencja handlowa, reklamacje itp.) oraz monitorowania ich realizacji.