TeleEdu 2.0.

Internetowy system TeleEdu™ LMS 2.0 jest platformą e learningową przeznaczoną do uruchamiania kursów e-learningowych. Obsługiwane szkolenia mogą zawierać indywidualne ścieżki przebiegu (dynamiczne scenariusze szkoleń), oparte o testy, predyspozycje i preferencje użytkownika. Mogą zawierać zaawansowane testy sprawdzające, zawierające szeroki wachlarz typów pytań zamkniętych lub otwartych.