BETA

Aplikacja internetowa „BETA – Baza ekspertów, technologii, aparatury”gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o ekspertach, nowoczesnych technologiach, zasobach aparaturowych i urządzeniach laboratoryjnych instytucji naukowej. Jej celem jest ułatwienie kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego danego podmiotu.