SODiS E-Urząd

To kompletne rozwiązanie informatyczne przeznaczone dla jednostek administracji państwowej wspomaga elektroniczny obieg dokumentów i spraw, wraz z kontrolą stanu merytorycznego. System został zaprojektowany w wersji zgodnej z treścią Instrukcji Kancelaryjnej zawartej w Dzienniku Ustaw Nr. 14 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. „W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych”. System Complete Business E-Urząd wykorzystuje technologię IBM Notes Domino jako stabilną i bezpieczną platformę pracy grupowej, poczty e-mail, obiegu dokumentów wzajemnie ze sobą powiązanych.