V4 Smart Visegrad 2018

 

Smart Visegrad
Finansowanie: Projekt jest wspierany
przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Rola Śląskiego Klastra ICT w projekcie: Partner

Strona projektu: http://www.itapa.sk/digital-single-market-in-v4/

 

Informacje o projekcie:
Wypracowywanie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w regionie wyszehradzkim w celu sprostania wyzwaniom społecznym na poziomie regionalnym i miejskim. Celem projektu jest pomoc w ulepszeniu regionalnych strategii i polityk demograficznych i innych wyzwań społecznych i gospodarczych w gminach i województwach, głownie poprzez włączenie do strategii koncepcji „inteligentnych regionów i inteligentnych miast”. Koncepcja inteligentnych rozwiązań obejmuje również tworzenie środowiska przyjaznego obywatelom, współpracy społecznej, innowacyjności, a także edukacji oraz rozwojowi ludzkiemu, społecznemu i regionalnemu w szerszym znaczeniu. Dlatego włączenie inteligentnych rozwiązań do regionalnych strategii i polityk może znacznie zwiększyć zdolność władz lokalnych do radzenia sobie z wszelkiego rodzaju wyzwaniami społecznymi, takimi jak migracja, starzenie się społeczeństwa, a także innymi wyzwaniami, jak problemy środowiskowe, czy restrukturyzacja gospodarcza.


Strategiczne rezultaty projektu to:
wzmocnienie grupy Wyszehradzkiej w strefie cyfrowej;
pomoc krajom V4 znaleźć się wśród liderów UE;
przyczynić się do poprawy i zacieśnienia współpracy w ramach V4.

Projekt jest kontynuacją współpracy z partnerami z ubiegłego roku (2017). Zakres działań, które będą realizowane w ramach projektu, obejmują następujące wydarzenia:
Na Słowacji, będzie to organizacja Kongresu V4 ITAPA 2018, wiodącego wydarzenia strategicznego dotyczącego cyfryzacji społeczeństwa na Słowacji. W tym roku ITAPA stała się oficjalnym wydarzeniem Słowackiej Prezydencji 2018/2019 Grupy Wyszehradzkiej. Kongres stworzy konstruktywną platformę, w ramach której kraje wyszehradzkie będą mogły wymieniać najlepsze praktyki i dzielić się swoimi krajowymi podejściami w zakresie polityki cyfrowej. Wraz z kongresem ITAPA projekt będzie obejmował:

  • V4 Warsztaty Cyberbezpieczeństwa, koncentruje się na wymianie doświadczeń i współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.
  • V4 Warsztaty Inteligentne Miasta dla gmin, przedstawicieli miast i ekspertów ds. innowacji ze wszystkich krajów V4. Skoncentrowane będą na wdrażaniu koncepcji i zasad inteligentnych miast w praktyce.
  • Nagroda Projektu ITAPA V4 dla projektów przyczyniających się do rozwoju inteligentnych rozwiązań w regionie V4. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni w specjalnej ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2018 r.

Na Węgrzech, będzie to organizacja 3 dniowej konferencji Infoter w Balatonfured, która jest jedną
z największych konferencji na Węgrzech dotyczących innowacji cyfrowych
. Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 października 2018 r. przy udziale ponad 2000 uczestników (decydenci, przedstawiciele rządowi, przedstawiciele miast, sektora MŚP, organizacje pozarządowe itd). Program koncentruje się na kilku aspektach innowacji cyfrowych ukierunkowanych na społeczne aspekty ICT. Wydarzenie poświęcone będzie również europejskim i światowym trendom w celu zainspirowania uczestników i prelegentów z regionu V4.  Więcej informacji tutaj https://konferencia.infoter.eu/en/?page=1

W Polsce Poland, będzie organizowana Konferencja Inteligentne Miasta V4 dla gmin, ekspertów, przedsiębiorców, i mediów w regionie V4. Konferencja odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. w Katowicach. Szczegóły konferencji są dostępne tutaj  http://sv.ict-silesia.pl/english/ , natomiast program jest dostępny w linku https://goo.gl/hUQyej
Strona dotycząca wydarzenia na Facebook jest dostępna tutaj  https://www.facebook.com/events/266346910668481/

W Czechach, jednodniowe warsztaty Inteligentne miasta i regiony: Podejście systemowe do lepszego życia, w jaki sposób skutecznie wdrażać koncepcje i zasady inteligentnych miast w praktyce, odbędzie się 19 grudnia w Pradze.

Przy wszystkich wyżej wymienionych wydarzeniach i warsztatach chcielibyśmy stworzyć platformę mającą na celu bezpośrednie ułatwienie zmiany regionalnych strategii i polityk, a tym samym dokonanie zmian w bieżących regionalnych problemach i przekształcenie ich w część rozwiązań. Wszyscy partnerzy będą opierać się na sobie nawzajem i będą dążyć do zwiększenia stosowania inteligentnych rozwiązań w regionalnych strategiach i politykach, budować partnerstwa i wspierać współpracę między podmiotami z regionu V4.

 

Partners:
Direct Impact, s.r.o., (SK)
Śląski Klaster ICT, and Human Cloud (PL)
eDemokrácia Műhely Egyesület, (HU)
EPMA, (CZ)

 

Support of International Visegrad Fund