Konferencja / Conference Smart Visegrad Katowice 2018

Śląski Klaster ICT zaprasza na Konferencję „Inteligentne rozwiązania dla inteligentnej metropolii”, będąca częścią projektu ITAPA Smart Visegrad odbędzie się 16 października 2018 r. w Katowicach w Hotelu Park Diament.
Celem projektu jest wsparcie w doskonaleniu regionalnych strategii dotyczących wyzwań społecznych i gospodarczych w gminach i władzach regionalnych, głównie poprzez włączenie koncepcji „inteligentnych regionów i inteligentnych miast” do strategii.

Koncepcja inteligentnego rozwiązania obejmuje również tworzenie środowiska przyjaznego dla uczestnictwa obywateli, współpracy wspólnotowej, innowacji, a także edukacji oraz rozwoju ludzkiego, społecznego i regionalnego w szerszym znaczeniu.
Włączenie inteligentnych rozwiązań do regionalnych strategii i polityk może znacznie zwiększyć zdolność władz lokalnych do radzenia sobie z wszelkiego rodzaju wyzwaniami społecznymi, takimi jak migracja, starzenie
się społeczeństwa, a nawet inne wyzwania, takie jak kwestie środowiskowe, czy restrukturyzacja gospodarcza. Projekt jest kontynuacją współpracy z naszymi partnerami od roku 2017.

Program konferencji:

  • Prezentacja – Gospodarcze uwarunkowania rozwoju regionów Europy Środkowej
  • Dyskusja panelowa – Atrybuty „inteligencji” miast i aglomeracji
  • Prezentacja – Po co i jak transformować miasto – narzędzia, korzyści, wyzwania
  • Prezentacja – Integracja innowacji społecznych i technologicznych
  • Prezentacja – Integracja i unifikacja rozwiązań IT – szansa na skuteczną odpowiedź na potrzeby Smart Society i Smart City
  • Prezentacja – NY Metropolies Smart City from the citizen perspective
  • Prezentacja – From Route 66 to DTŚ – Greater Huston best practices for Smart City
  • Prezentacja – Inteligentne miasto wobec niepełnosprawnych mieszkańców i gości
  • Dyskusja panelowa – Granice inteligencji co dało nam inteligentne miasto?

Rejestracja i udziałwymagana jest rejestracja poprzez formularz rejestracyjny formularz rejestracyjny.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona.

Organizatorzy – Visegrad Fund, Śląski Klaster ICT, Fundacja na Rzecz Wspierania Technologii Human Cloud.

Patronat honorowy – Prezydent Miasta Katowice, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Partnerzy – Miasto Katowice, TechMine, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Medialab Katowice,
Pro Silesia – Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd, Park Naukowo Technologiczny – Euro Centrum, Smart in, Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych (FIL), Polsko-Amerykańska Rada Współpracy.

Data i miejsce16 październik 2018 r., Katowice, Hotel Park Diament .

Szczegóły na temat wydarzenia na stronie Konferencji sv.ict-silesia.pl .

 

* * * * * * * * EN * * * * * * * *

Silesian Cluster ICT invites to the Conference Intelligent solutions for the intelligent metropolis will take place
on October 16th in Katowice, Poland. It is part of the supported by Visegrad Fund
Smart Visegrad project, which aims to help to improve regional strategies and policies regarding demographic and other social and economic challenges in municipalities and regional authorities, mainly by incorporating the concept of „smart regions and smart cities” into the strategy.

The Smart City concept involves the creation of an environment that is friendly to citizens’ participation, community cooperation, innovation as well as education and human, social and regional development in a broader sense. Incorporating smart solutions into regional strategies and policies can greatly increase the capacity of local authorities to deal with all kinds of societal challenges such as migration, an aging population and even other challenges such as environmental issues, economic restructuring and others.

During the Katowice meeting, representatives of administration, science and business will share knowledge, experience and plans for a real future in the use of modern technologies to improve the city’s operations and the convenience of citizens.

Conference programme .

Participation and registration – Participation in the conference is free. Registration via the online form is obligatory. The number of participants is limited.

Organizers – Visegrad Fund, Śląski Klaster ICT, Fundacja na Rzecz Wspierania Technologii Human Cloud.

Honorary patronagethe Mayor of the Katowice City, Rector of the University of Silesia.

Partners – Katowice City, TechMine, Centre for Studies on Digital Government, Medialab Katowice,
Pro Silesia – Business-University-Region Association, Science and Technology Park – Euro Centrum, Smart in, Association of Local Initiatives Factory (Fabryka Inicjatyw Lokalnych-FIL), US-Polish Trade Council.

Date and placeOctober 16th 2018 in Katowice, Poland, Hotel Park Diament

The event details are on the Conference website sv.ict-silesia.pl .