Nagroda V4 ITAPA

Nagroda V4 ITAPA

ITAPA we współpracy z partnerami V4 ogłasza po raz pierwszy nagrodę ITAPA V4. Nagroda za najlepsze inteligentne miasto i usługi innowacyjne dla obywateli i firm w krajach wyszehradzkich (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja).

Czy przygotowałeś projekt w dziedzinie cyfryzacji, szczególnie koncentrujący się na inteligentnych miastach i usługach innowacyjnych dla obywateli i firm? Czy Twoje rozwiązanie ma znaczący wpływ społeczny i zasługuje na większą widoczność i uznanie?

ITAPA w swoim 16-tym roku przedstawia – V4 ITAPA Award.

Celem tej nagrody jest wyróżnienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych projektów w krajach V4, które zasługują na uznanie i mogą być dobrą inspiracją dla innych. Celem jest również wspieranie wymiany wiedzy i współpracy między krajami wyszehradzkimi.

Aplikować mogą wszystkie duże lub małe projekty cyfryzacyjne skierowane do obywateli, a także projekty wykorzystujące technologie informatyczne do wspierania rozwoju inteligentnych miast i tworzenia nowych inspirujących usług i pomysłów dla społeczeństwa.

Wytyczne do nagrody ITAPA V4 znajdziesz tutaj.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres itapa@itapa.sk.

 

Wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego