Projekty Klastra

Wcześniejsze działania:

Popularyzacja dotacji w ramach działania 8.1 i 8.2 POIG

W roku 2009 Śląski Klaster eBiznesu rozpoczął intensywne działania informacyjne związane z możliwością finansowania firm informatycznych w ramach działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W wyniku prowadzonych przez klaster działań co najmniej 7 przedsiębiorców podpisało w latach 2009-2010 umowy na dofinansowanie projektów w ramach działań 8.1 i 8.2 POIG. Dzięki temu Bielsko-Biała stała się istotnym ośrodkiem realizacji tego typu projektów.

Zmniejszanie luki kapitałowej

Pozyskanie finansowania na start eBiznesu jest jednym w większych wyzwań dla młodych przedsiębiorców. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń w ramach klastra przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie wyboru źródła finansowania przedsięwzięcia, a następnie w sfinalizowaniu projektu inwestycyjnego.

Oto lista wybranych projektów związanych z pozyskiwaniem kapitału, realizowanych w ramach klastra.

Videowall Polska S.A. – pozyskanie finansowania Venture Capital od Raiffeisen Private Equity Management (Austria) na zbudowanie pierwszej w Europie multimedialnej sieci “telewizji wielkomiejskiej”.

Wind Telecom S.A. – pozyskanie finansowania Venture Capital od Renaissance Partners (USA) oraz Intel Capital (USA) na badania i rozwój oraz sprzedaż technologii call center.

Bezkartek.pl Sp. z o.o. – pozyskanie finansowania od inwestorów typu business angels na rozwój wiodącego serwisu z ofertą eBooków w polskim Internecie.

Scool.ro Sp. z o.o. – pozyskanie finansowania typu seek capital na rozwój serwisu typu „nasza-klasa” w Rumunii.

Codido Sp. z o.o. – pozyskanie finansowania od inwestorów typu business angels na rozwój narzędzia RAD do budowania aplikacji bazodanowych w Internecie.

Dzięki działaniom klastra do regionu bielskiego został przyciągnięty znaczący kapitał zagraniczny, który umożliwił realizację ambitnych przedsięwzięć oraz przyczynił się do rozwoju wykształconych kadr w regionie.