Polityka prywatności

Polityka prywatności

Prywatność korzystających z naszego serwisu internetowego traktujemy poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby korzystając z niego czuli się pewnie. Polityka prywatności traktuje o informacjach personalnych (określane dalej jako „dane”), które mogą być przez nas przetwarzane i przechowywane.
Polityka ta nie odnosi się do innych informacji, które do nas nie należą i których nie kontrolujemy.

Administrator Danych
Administratorem danych jest koordynator Śląskiego Klastra ICT; Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.,
ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, tel.: 32 200 00 66. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000572053

Zbieranie Danych
Proces udziału w naszych wydarzeniach wymaga podania danych osobowych oraz adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego.Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. zapewnia bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne,
aby Państwa dane, zarządzane przez nas, chronione były przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, stratami, zniszczeniami lub dostępem osób trzecich. Podjęte przez nas środki bezpieczeństwa będą stosowne do postępu technologicznego i na bieżąco usprawniane.

Prawo do informacji
Na żądanie użytkowników, Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. poinformuje pisemnie, stosownie do obowiązującego prawa, czy i jakie dane osobowe są u nas zgromadzone.
Dokonując rejestracji na wydarzenia, wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883) wprowadzonych danych dotyczących Twojej osoby przez Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
Tak jak wiele innych stron, możemy automatycznie pobierać informacje zawarte w logach serwera takie jak adres IP czy informacje z plików cookie. Nie umieszczamy na naszych stronach reklam i nie udostępniamy cookie systemom reklamowym.

Wykorzystywanie danych
Możemy używać Danych, aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po stronie. Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskane Dane nie dostały się do rąk niepożądanych, chyba że polityka prywatności mówi inaczej w dalszej części tego dokumentu:

  • otrzymamy zgodę na udostępnienie Twoich danych;
  • zostały złamane przepisy prawa i toczy się postępowanie;
  • zauważymy że Twoje postępowanie łamie warunki używania naszej strony i jego politykę prywatności, czy inne warunki użytkowania oraz w przypadku naruszenia naszych praw własności;
  • serwis zostanie wykupiony przez stronę trzecią z zastrzeżeniem, że ta strona będzie używała danych przestrzegając zasad zawartych w naszej polityce prywatności.

Przekierowanie na inną stronę przy użyciu odsyłaczy zamieszczonych na naszej stronie wymaga zapoznania się z polityką prywatności danej strony.

 

Zmiana i usunięcie własnych danych
Oferujemy Ci możliwość zmiany swoich danych, które dobrowolnie podajesz w momencie procesu rejestracji na wydarzenia oraz do ich usunięcia. Zarówno zmiany i usunięcia danych możesz domagać się pisząc odpowiedniego e-maila na adres ict-silesia@ict-silesia.pl

Modyfikacja w naszej Polityce prywatności
Czasami możemy wprowadzać zmiany w naszej polityce prywatności. W sytuacji, gdy takie zmiany będą miały miejsce udostępnimy właściwą informację na naszej stronie w zakładce „polityka prywatności”.

Gwarancja prywatności
Mimo, że nasza polityka prywatności ustala pewne zasady zarządzania danymi oraz to, że dokładamy wszelkich starań, by te zasady wypełnić, nie gwarantujemy, że owe zasady będą zawsze spełnione. Mogą pojawić się czynniki, które są poza naszą kontrolą i mogą spowodować udostępnienie danych.

Kontakt
Pytania na temat naszej polityki prywatności prosimy kierować na ict-silesia@ict-silesia.pl

 

Pobierz Polityka prywatności w pliku pdf.