Nowy uczestnik klastra

Informujemy, że od dnia 15 maja 2014 r. grono uczestników Śląskiego Klastra ICT powiększyło się o Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ism logo

 

Instytut Studiów Międzykulturowych został powołany w 2013 roku na bazie Instytutu Studiów Regionalnych, który funkcjonował na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2001 roku. Został utworzony wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Impuls do jego założenia dali pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego wywodzących się z różnych jednostek organizacyjnych i reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Połączyło ich przekonanie o konieczności przekraczania granic jednej dyscypliny – językoznawstwa, socjologii, historii, literaturoznawstwa, filozofii, antropologii – i potrzebie współtworzenia interdyscyplinarnych programów dydaktycznych i badawczych. Podstawą takich interdyscyplinarnych studiów i badań stało się kulturoznawstwo.

W sferze działalności naukowo-badawczej pracownicy Instytutu Studiów Regionalnych podejmują problematykę wiążącą się z szeroko pojętymi kontekstami wielokulturowości, mniejszości etnicznych i kontaktu międzykulturowego we współczesnym świecie.

Więcej informacji na stronie ISM UJ

Dodaj komentarz