Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości w Sierre i Saint-Étienne 3–7 kwietnia 2018 r.

W dniach 3 – 7 kwietnia 2018 r. w Sierre (Szwajcaria) i Saint-Étienne (Francja) odbyło się Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości, którego celem była wymiana innowacyjnych pomysłów, doświadczeń i praktyk w obszarze wsparcia przedsiębiorczości. W podjętej inicjatywie wzięło udział blisko 100 osób.

Uczestnikami forum byli przedstawiciele administracji samorządowej, biznesu i nauki z miast biorących udział w inicjatywie. Mieli Oni szansę na zdobycie nowych kontaktów i nawiązanie relacji gospodarczych. Prowadzono także rozmowy pomiędzy przedstawicielami instytucji wspierających biznes. Spotkanie zwieńczyła konferencja inaugurująca powstanie inkubatorów w Sierre oraz Saint-Étienne. W ramach konferencji, uczestnicy odwiedzili regionalne firmy z branży nowoczesnych technologii, budowlanej, spożywczej i tekstylnej zainteresowane współpracą.

Reprezentanci miast (ze strony miasta Katowic wiceprezydent Bogumił Sobula oraz prorektor UŚ prof. Tomasz Pietrzykowski) podpisali porozumienie o powołaniu międzynarodowego inkubatora przedsiębiorczości, który zapewni wsparcie przedsiębiorcom z krajów partnerskich. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość działać w pomieszczeniach inkubatora miasta partnerskiego i korzystać z jego wiedzy, doświadczeń oraz sieci partnerów nawet do trzech tygodni.
Podczas całego wydarzenia Śląski Klaster ICT reprezentowany był przez Ambasadora Klastra – Pana Piotra Fuglewicza (TechMine), który w trakcie swojego wystąpienia przedstawił Śląski Klaster ICT, jako jeden z elementów pejzażu śląskiego biznesu. Kontakty nawiązane podczas forum będą służyć w przyszłości również uczestnikom Klastra.

Program Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości

 

Informacje dodatkowe:
Miasta Saint-Etienne we Francji, Monastir w Tunezji, Tamatave na Madagaskarze, Katowice w Polsce i Sierre w Szwajcarii opracowały programy wsparcia przedsiębiorczości lokalnej. Współpraca między tymi miastami rozpoczęła się w 2014 roku. Początkowo tylko między Saint-Etienne, a Monastirem, z którym współpraca dotyczyła innowacji, integracji i kształcenia zawodowego.
Relacje z Tamatave rozwinęły się wokół projektu rozwojowego dotyczącego wody i urządzeń sanitarnych.
Miasto Katowice współpracuje z francuskim miastem St-Etienne już od ponad 20 lat.
Natomiast związek z miastem Sierre opierał się na relacjach prywatnych, jednakże urzędnicy wybrani przez władze miejskie stwierdzili, że mają wspólne cele. Sierre ma historię przedsiębiorczości wraz z utworzeniem parku naukowego kilka dekad temu. Jednym z celów forum było połączenie młodych przedsiębiorców w tych miastac
h.