2015-06-19 Artykuł na portalu GZM

Relacja z konferencja nt.integracji transportu, w której udział wzięli przedstawiciele Śląskiego Klastra ICT.
Metropolia Silesia - Górnośląski Związek Metropolitalny 2015-06-26 10-47-48