2015-07-21 Innobsevator Silesia

Informacja o spotkaniu z przedstawicielem CSIOZ dotyczącym informatyzacji ochrony zdrowia zorganizowanym przez Śląski Klaster ICT.

INNOBSERVATOR SILESIA Regionalna Platforma Rozwoju Innowacji Województwa Śląskiego 2016-04-25 14-39-14