Konkurs NCBiR – Projekty Aplikacyjne

Informujemy Państwa, iż trwa nabór do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach  Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego POIR, Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne”. Więcej informacji w zakresie konkursu znajdziecie Państwo poniżej

w linku bezpośrednio do strony organizatora konkursu https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/