Konkurs NCBiR – Projekty Aplikacyjne

Informujemy Państwa, iż trwa nabór do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach  Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego POIR, Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne”.

Więcej informacji w zakresie konkursu znajdziecie Państwo poniżej:

Terminy naboru wniosków:
od 04.03.2019 r. do 31.03.2019 r. oraz
od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. (do godz. 16.00)

Konkurs nr 1/4.1.4/2019/POIR „Projekty Aplikacyjne”


Na co ?

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Dla kogo ?
Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

 • jedna jednostka naukowa  oraz
 • jedno przedsiębiorstwo

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • min. 1 mln PLN
 • max. dla przedsiębiorstwa na 1 projekt :
  20 mln € (jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe)
  15 mln € (jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe)
  200 000 € (na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis – wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
  2 mln € (na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln € .

Dofinansowanie:
Maksymalne dofinansowanie: do 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.
Poziom dofinansowania jest różny w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju udzielonej pomocy.

Inne informacje:
Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
Konsorcjum może składać się z max. 5 podmiotów.

Dla Uczestników Śląskiego Klastra ICT oferujemy pomoc na preferencyjnych warunkach w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu.
Wszystkim zainteresowanym udzielamy nieodpłatnych konsultacji w zakresie zasad przygotowania dokumentacji wnioskowej i kwalifikowalności kosztów.

Zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: projekty@ict-silesia.pl