Konferencja Polish – Swiss Innovation Day 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji Polish – Swiss Innovation Day, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Celem Polish-Swiss Innovation Day jest rozwijanie platformy dialogu na temat innowacyjności pomiędzy Szwajcarią a Polską, podkreślając tym samym rolę sektora prywatnego w dynamicznym rozwoju gospodarczym Polski. Konferencja ma być także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz do nawiązania współpracy z podmiotami ze Szwajcarii.

Dodatkowo uczestnicy konferencji będą mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat czynników wyróżniających Szwajcarię, jako miejsce do lokowania inwestycji i prowadzenia badań. Będzie to możliwe w ramach bilateralnych spotkań doradczych, odbywających się na dedykowanym stoisku informacyjnym, zorganizowanym przez Switzerland Global Enterprise oraz Greater Geneva Bern area.

W programie tegorocznej konferencji przewidziane są panele dyskusyjne na temat:
– Międzynarodowego wymiaru innowacji,
– Innowacji w praktyce w sektorze usług biznesowych,
– Rozwoju innowacji poprzez zamówienia publiczne.

W trakcie konferencji odbędą się również specjalne warsztaty zatytułowane „Business intelligence, technology & market intelligence”. Warsztaty mają na celu pokazanie uczestnikom wagi procesu zbierania informacji rynkowej dla rozwoju przedsiębiorstwa i innowacji. Dodatkowo uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie wdrażania procesów zbierania informacji rynkowych, z wykorzystaniem prostych narzędzi internetowych, na potrzeby rozwoju innowacji i strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Organizatorem konferencji jest Ambasada Szwajcarii w Warszawie, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program wydarzenia wraz z listą prelegentów znajduje się TUTAJ. Część konferencyjna odbywać się będzie w języku polskim, natomiast warsztaty „Business intelligence, technology & market intelligence” w języku angielskim.

Ilość miejsc ograniczona. Rejestracji udziału należy dokonywać poprzez stronę organizatora: http://psid2016.pl/rejestracja_psid2016/

Źródło: Portal Innowacji