Konferencja „Biznes i Edukacja w IT – modele przyszłości”

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT organizuje Konferencję „Biznes i Edukacja w IT – modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją”.
Wydarzenie odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie.

Wśród zaproszonych gości Konferencji znajdują się reprezentanci PIIT, PTI, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji, KRASP, a także przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z sektora IT i uczelnianych biur karier.

Konferencja została zainicjowana przez  Radę ds. Kompetencji Sektora IT w której zakresie działań jest między innymi stymulowanie współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu najlepszego dopasowania programów i jakości nauczania, oraz praktyk do potrzeb współczesnego rynku i kształcenie przyszłych pracowników o wysokich i nowoczesnych kompetencjach. Wydarzenie będzie połączone z panelem dyskusyjnym. Natomiast efektem Forum ma być wypracowanie porozumień o współpracy instytucji edukacyjnych i partnerów biznesowych. Działaniami

Podczas konferencji odbędą się dwie sesje tematyczne, dwa dedykowane im panele dyskusyjne
oraz Edu Mixer – warsztat networkingowy, którego zadaniem jest integrowanie instytucji edukacyjnych
i pracodawców.

Podczas konferencji odbędą się dwie sesje tematyczne i dwa dedykowane im panele dyskusyjne:
– Prezentacje najciekawszych programów studiów wypracowanych wspólnie przez uczelnie wyższe z firmami. Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku – dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
– Prezentacja wspólnych działań R&D firm z sektora IT i uczelni wyższych.

Celem Konferencji jest:
– wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku pracy,
– modyfikacja obecnych kierunków studiów, a także zawiązywanie współpracy badawczo-rozwojowej, której intencją jest kształcenie przyszłych pracowników o wysokich i nowoczesnych kompetencjach,
– prezentacje przykładów najlepszych praktyk współpracy przedsiębiorstw sektora IT z uczelniami w Polsce oraz najciekawsze i najefektywniejsze przykłady projektów badawczo-rozwojowych (R&D),

 

Do udziału wymagana jest REJESTRACJA.

Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć bezpośrednio na stronie wydarzenia.

Kontakt: konferencja@piit.org.pl