Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce – raport PARP

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez PARP raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności.

Autorzy koncentrują się w nim przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ukazując ich bieżącą aktywność innowacyjną w zestawieniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jak i potencjał do rozwoju tej działalności. Przedstawiono także dane nt. innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i ich współpracy z otoczeniem, pozyskane w ramach najnowszego badania PARP.