Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w PO WER

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na konferencję inaugurującą Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w PO WER – nowa perspektywa, nowy wymiar. W trakcie wydarzenia zostaną przedstawione działania na rzecz wspierania projektów innowacyjnych, mobilności i współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planowane w nowym okresie programowania 2014-2020. Transmisję z konferencji będzie można także śledzić na żywo w Internecie.

Dla kogo

Konferencja jest skierowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji o działaniach na rzecz wspierania projektów innowacyjnych, mobilności i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program konferencji

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników/kawa i poczęstunek 

10:00 – 12:00 Sesja plenarna

 • Inauguracja Osi IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

– otwarcie konferencji przez Panią Marię Wasiak, Ministra Infrastruktury i Rozwoju

wystąpienie Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

 • Współpraca ponadnarodowa w ramach EFS – rosnące potrzeby, coraz większe możliwości – wystąpienie Pani Manueli Geleng, Kierownik Działu Prawodawstwa i Polityki Europejskiego Funduszu Społecznego w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej
 • Rola innowacji społecznych w budowaniu skuteczności polityk publicznych na przykładzie wybranych państw UE-wystąpienie Pani Joanny Hofman, Starszego analityka RAND Corporation, eksperta ds. ewaluacji publicznych polityk społecznych

Dyskusja i pytania z sali

12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 15:00 Sesje tematyczne (odbywają się równolegle)

SESJA I. Mobilność ponadnarodowa – nowe umiejętności w nowym kraju

 • Wprowadzenie do tematu mobilności ponadnarodowej przez moderatora
 • Rola programów mobilnościowych we wzmacnianiu potencjału rozwojowego osób i instytucji – wystąpienie Pani Claudii Torres-Bartyzel, Szefa Służby Cywilnej
 • Efekty programu „Integration durch Austausch (IdA)” w latach 2007-2013 – wystąpieniePani Bettiny Reuter, Przedstawicielki Departamentu Europejskiego i Międzynarodowego Zatrudnienia i Polityki Społecznej w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec
 • Polskie doświadczenia z realizacji programu IdA 2007-2013 – prezentacja Pana Piotra Zerbe, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Pana Józefa Pilarczyka, przedsiębiorcy, organizatora staży zawodowych dla osób młodych

Dyskusja i pytania z sali

Moderacja: Pan Tomasz Bratek, Zastępca Dyrektora Generalnego FRSE

SESJA II. Innowacje społeczne – gdzie potrzebujemy zmian?

 • Wprowadzenie do tematu innowacji społecznych przez moderatora
 • Innowacje społeczne w PO WER: założenia, działania, kierunki wsparcia – prezentacja Pana Pawła Chorążego, Dyrektora Departamentu EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 • Innowacje społeczne a rozwój miast – wystąpienie Pana Tomasza Pactwy, Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa
 • Innowacje okiem społecznika – prezentacja Pani Agnieszki Lewonowskiej-Banach, Kierownik krakowskiego pensjonatu „U Pana Cogito”

Dyskusja i pytania z sali

Moderacja: Pani Alina Szklaruk, niezależny ekspert

SESJA III. Współpraca ponadnarodowa – od różnych doświadczeń do trwałych efektów

 • Wprowadzenie do tematu współpracy ponadnarodowej przez moderatora
 • Współpraca ponadnarodowa – wartość dodana płynąca z partnerstwa ponadnarodowego na przykładzie projektów realizowanych w obszarze szkolnictwa wyższego
  – wystąpienie Pana Piotra Krasińskiego, Zastępcy Kierownika Działu Rozwoju Kadry Naukowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • Efektywna współpraca polsko-szwedzka w projekcie „Study Circle – szwedzkie koło zamachowe” – prezentacja Pani Anny Cebuli i Pani Izabelli Kaznowskiej, Reprezentantek Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 • Sieć współpracy państw członkowskich UE dot. przedsiębiorczości społecznej „Social Entrepreneurship Network”: rezultaty prac, rekomendacje, dalsze kierunki działania – prezentacja Pani Małgorzaty Lublińskiej, Reprezentantki Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Pani Sabiny Bellione, Szefa Consorzio Sociale Light

Dyskusja i pytania z sali

Moderacja: Pan Piotr Stronkowski, niezależny ekspert

15:00 Podsumowanie i prezentacja planu działania MIiR na 2015 r. w zakresie wspierania przedsięwzięć ukierunkowanych na innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową
15:45 Kawa i poczęstunek

PROGRAM KONFERENCJI  (PDF 247 KB) 

RELACJA NA ŻYWO:

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w konferencji zapraszamy do śledzenia jej przebiegu na stronie internetowej za pośrednictwem streamingu. Szczegółowa instrukcja i dostęp do relacji on-line pojawi się na stronie internetowej w dniu konferencji.

Transmisja będzie dostępna pod adresem: www.power.gov.pl/konferencja.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Muranów przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6,
Warszawa

DOJAZD

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT KONFERENCJI UDZIELA:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 273 80 50, 273 80 51
fax 22 273 89 19
e-mail: lukasz.grajewski@mir.gov.pl

 Źródło: www.power.gov.pl