Harmonogram RPO WSL 2014-2020

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyjęty wczoraj przez Zarząd Województwa uchwałą nr 382/25/V/2015.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, już w drugim kwartale przewiduje się otwarcie naborów w dziesięciu kategoriach wsparcia, w tym m.in.:

– innowacje w MŚP,

– przeciwdziałanie bezrobociu,

– wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych,

– rozwój ekonomii społecznej

– wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej harmonogramie.

Pobierz:
Harmonogram naborów RPO WSL 2014-2020 na 2015 r. (pdf)

Źródło: www.rpo.slaskie.pl