Fundusze RPO WSL 2014-2020 dla jednostek naukowych

Dnia 05.11.2014r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się spotkanie „Środa z funduszami dla jednostek naukowych”.

Na spotkaniu przedstawiono ogólne informacje dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz strategię Europa 2020, której celem jest inteligentny wzrost gospodarczy, mający być bardziej efektywny, zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu (tworzenie nowych miejsc pracy) oraz prowadzić do zmniejszenia ubóstwa.

Łącznie Polska w latach 2014-2020 z budżetu Polityki Spójności ma uzyskać: € 82,5 mld na EFR, EFS i FS. Planowana alokacja funduszy na RPO WSL na lata 2014-2020 wynosić będzie €3,47 mld z czego 28% będzie finansowane z EFS, a 72% z EFRR.

Szczególnym obszarem wsparcia są:

  • badania naukowe, rozwój technologiczny, innowacje;
  • zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania oraz jakości technik informacyjnych;
  • konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektorów rolnego, rybołówstwa i akwakultury.

wykres fundusze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Rozkład dofinansowania poszczególnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 [źródło: rpo.slaskie.pl].

Przewidywaną datą zatwierdzenia Programów Operacyjnych przez Komisję Europejską jest koniec roku 2014, więc na chwilę obecną plany są nieuszczegółowione.

Prezentację ze spotkania można pobrać pod tym linkiem: http://rpo.slaskie.pl

 

 

Autor: Marta Wirkijowska

 

Dodaj komentarz