Design dla przedsiębiorców – szansa na efektywną i efektowną komercjalizację – szkolenie

Obserwatorium Specjalistyczne ICT działające przy Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”
Sp. z o.o  zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne
pn. „Fundusze europejskie na Design dla przedsiębiorców – szansa na efektywną i efektowną komercjalizację”,  które odbędzie się w dn. 05.10.2018 r. (piatek) w godz. 11:00-14:00 w Katowicach w Hotelu Silesian.

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy Twojej firmy. Zaproponuje też i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów na rynek (również zakup środków trwałych). Szczegółowy katalog kosztów znajduje się w regulaminie konkursu do poddziałania 2.3.5 POIR. Maksymalne dofinansowanie to 1,125 mln zł!

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

– główne cele i założenia konkursu,
– jakie warunki trzeba spełnić, by móc aplikować,
– jaki jest maksymalny poziom dofinansowania,
– proces projektowy,
– przeprowadzenie wstępnego audytu przed złożeniem wniosku,
– kryteria wyboru projektów do dofinansowania,
– co można sfinansować,
– zachowanie konkurencyjności.

Spotkanie informacyjne organizowane jest przez Obserwatorium ICT działające przy Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.  w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, realizowanego w ramach poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB, RPO WSL.

Więcej informacji o szkoleniu oraz dokumentacja zgłoszeniowa znajduje się bezpośrednio na stronie organizatora spotkania.

Serdecznie zapraszamy