COP24 – ONZ w sprawie zmian klimatu – Katowice 2018

COP24 – Konferencja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w sprawie zmian klimatu
odbędzie się w dniach  3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach.

Tegoroczny szczyt klimatyczny po raz pierwszy będzie miał miejsce w Katowicach. W ramach tych najważniejszych globalnych obrad poświęconych światowej polityce klimatycznej odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

W wydarzeniu weźmie udział ok. 20 tysięcy osób z blisko 200 krajów, wśród których uczestniczyć będą szefowie rządów, ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu, politycy, reprezentanci środowisk naukowych i sfery biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na oficjalnej stronie COP24 .