CNP ICT ze wsparciem od Polskiej Agencji Kosmicznej

W dniu 04 grudnia 2015 r. została ogłoszona lista rankingowa wniosków, które uzyskały wsparcie w Konkursie nr 2 w ramach Programu Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego .

Celem konkursu było ułatwienia przedsiębiorcom aplikacji w konkursach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, w tym szczególnie w Polish Industry Incentive Scheme.

Polska Agencja Kosmiczna będzie świadczyć bezpłatną pomoc merytoryczną w postaci usług doradczych dotyczących oceny technologii w kontekście planów i zamierzeń technologicznych ESA oraz obejmujących podstawowy zakres pomocy formalnej, prawnej i finansowej związanej z przygotowaniem aplikacji konkursowej wniosku do ESA.

Wyniki konkursu są dostępne pod adresem:
https://polsa.gov.pl/images/docs/Wyniki_Konkursu_nr_2_-_lista.rankingowa.pdf