B+R w Europie Środkowej – weź udział w badaniu

Deloitte w Europie Środkowej po raz trzeci bada skłonność firm do ponoszenia wydatków na działalność badawczo – rozwojową. Badanie, prowadzone w tym roku wśród przedsiębiorców z 11 krajów naszego regionu, dostarcza firmom i regulatorom wiedzy na temat potrzeb i ważnych czynników stymulujących zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania, rozwój i innowacje. Biorąc pod uwagę cele stawiane przed naszym krajem w Strategii 2020, czyli plan zwiększenia udziału wydatków na B+R w PKB do 1,7% do 2020, to kluczowe wyzwanie.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

  • Raport z badania może odegrać istotną rolę w dostosowaniu zaleceń oraz regulacji systemu zachęt na działalność B+R+I w Polsce. Instytucje publiczne wspierające przedsiębiorców w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności B+R w Polsce, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co roku z śledzą i komentują wnioski z badania Deloitte.
  • Państwa opinia może przyczynić się do wprowadzenia zmian w istniejącym systemie zachęt, zmniejszając tym samym ryzyko ponoszone przez przedsiębiorców realizujących projekty badawcze.
  • Informacje dotyczące stosowanych przez firmy w Europie Środkowej strategii w zakresie działalności B+R, innowacji, ochrony własności intelektualnej i ich komplementarności z otoczeniem regulacyjnym będą wartościowym drogowskazem dla ewolucji instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorstw.
  • Raport z badania, pozwoli Państwu skonfrontować działania w zakresie B+R oraz wykorzystania dotacji na tę działalność z innymi przedsiębiorstwami regionu.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety – zajmie to nie więcej niż 15 minut Państwa czasu, a może przyczynić się do stworzenia najlepszego modelu wspierania działalności B+R+I w Polsce. Odpowiedzi można udzielać do 16 lutego 2015 r.

Więcej informacji na www.deloitte.com/pl/badaniairozwoj

Badanie skierowane jest do osób decydujących lub zarządzających innowacjami w firmach.

Źródło:www.deloitte.com/pl/badaniairozwoj