Bony na innowacje 2016

Polska Agencja Rozwoju Przemysłu zaprasza do składana wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od polskich jednostek naukowych (instytutów badawczych, uniwersytetów) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Czytaj dalej Bony na innowacje 2016

POIR 3.3 – wsparcie promocji i internacjonalizacji MSP w sektorze ICT

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Jedną z branż objętą wsparciem jest sektor IT/ICT.

Czytaj dalej POIR 3.3 – wsparcie promocji i internacjonalizacji MSP w sektorze ICT