Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – Badania na rynek – miasta średnie – Konkurs PARP

Informujemy Państwa, że do dnia 8 maja 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia nowych, innowacyjnych produktów w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Osi priorytetowej III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono łącznie 1,5 mld. zł w ramach trzech konkursów.
Więcej informacji na temat dofinansowania projektów

Czytaj dalej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – Badania na rynek – miasta średnie – Konkurs PARP

Konkurs NCBiR – Projekty Aplikacyjne

Informujemy Państwa, iż trwa nabór do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach  Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego POIR, Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne”. Więcej informacji w zakresie konkursu znajdziecie Państwo poniżej

Czytaj dalej Konkurs NCBiR – Projekty Aplikacyjne

Zarządzanie projektami MIX Metod – analiza porównawcza standardów zarządzania projektami

Informujemy Państwa o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „MIX Metod zarządzania projektami:  PRINCE2® PMBoK® PCM® IPMA® , organizowanym przez Szkołę PM Szkołę Project Managerów w Gliwicach w dniu 14.03.2019 r.   Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodami Zarządzania projektami MIX Metod – analiza porównawcza standardów zarządzania projektami.

Ogłoszono konkurs NCBiR „Szybka Ścieżka” 2019

Informujemy Państwa, że 28 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło tegoroczną edycję konkursu „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)  w ramach  Działania 1.1 POIR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie: Czytaj dalej Ogłoszono konkurs NCBiR „Szybka Ścieżka” 2019