Śląski Klaster eBiznesu gościem Seminarium Informacyjnego

Śląski Klaster eBiznesu wystąpił gościnnie na Seminarium Informacyjnym poświęconym Budowie Sieci Szerokopasmowej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Katarzyna Karnecka odpowiedzialna za rozwój Klastra wypowiadała się na temat pozytywnego wpływu tej inwestycji na nowoczesne przedsięwzięcia internetowe w regionie. Przedstawiła możliwości współpracy oraz przystąpienia do Klastra w celu zwiększenia konkurencyjności lokalnych firm na globalnym rynku.

Podczas Seminarium prezentowano lokalnym przedsiębiorcom z branży IT projekt pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”, na który bielski Urząd uzyskał jedno z najwyższych dofinansowań unijnych na tego typu projekty w województwie śląskim w wysokości 26,8 mln zł. W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna światłowodowa sieć szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (Next Generation Network – NGN). Część sieci przeznaczona będzie na potrzeby samorządu w celu wykonywania e-usług publicznych, natomiast operatorzy komercyjni uzyskają dzięki projektowi możliwość dostępu do infrastruktury pasywnej.

Spotkanie miało miejsce w dniu 25 lutego 2011 r. podczas seminarium w ramach projektu „Akademia Przedsiębiorczości Klastra NT Hills”. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Michniowski, który przybliżył koncepcję zarządzania „inteligentnym miastem” jako przykład wykorzystania sieci szerokopasmowej. Natomiast szczegółowe założenia techniczne projektu „Budowy sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” oraz jego zasięg terytorialny przedstawił Naczelnik Wydziału Informatyki tut. urzędu Miłosz Jastrząb.

Śląski Klaster eBiznesu wspiera ekspansję zagraniczną

Zawiązany w 2009 roku Śląski Klaster eBiznesu rozpoczął prace przygotowawcze związane z realizacją projektu wsparcia ekspansji zagranicznej dla firm działających w Internecie.

„Polska jest na tyle dużym rynkiem zbytu, iż wielu przedsiębiorców osiąga bardzo dobre wyniki skupiając się wyłącznie na rodzimym rynku. W dłuższej perspektywie trudno jednak będzie polskim firmom stawać do walki z globalnymi koncernami, działającymi na wielu rynkach. Naszym celem jest zainspirowanie śląskich firm działających w sektorze eBiznesu oraz udzielenie im praktycznego wsparcia w nawiązaniu kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.„ – mówi Katarzyna Karnecka, dyrektor ds. rozwoju klastra.

Śląski Klaster eBiznesu prowadzi również działalność doradczą związaną ze zmniejszaniem tzw. luki kapitałowej. Pozyskanie finansowania na start eBiznesu jest jednym w większych wyzwań dla młodych przedsiębiorców. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń w ramach klastra przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie wyboru źródła finansowania przedsięwzięcia, a następnie w sfinalizowaniu projektu inwestycyjnego.

Śląski Klaster eBiznesu jest jedną z najprężniej działających, oddolnych inicjatyw wspierających rozwój e-przedsiębiorczości na Śląsku. Obserwując niepokojący odpływ młodych, wykształconych pracowników za granicę lub do dużych miast spoza Śląska założyciele klastra jako cel postawili sobie stworzenie takich warunków, by rozwój wiodących firm internetowych działających w Polsce i za granicą był możliwy na Śląski, a szczególności w stolicy Podbeskidzia – Bielsku-Białej.

Śląski Klaster eBiznesu Gospodarzem Seminarium Informacyjnego

18 czerwca 2010 Śląski Klaster eBiznesu był gospodarzem seminarium informacyjnego Akademii Przedsiębiorczości Klastra NT Hills. Gościem specjalnym seminarium był przedsiębiorca Tomasz Skalczyński, wieloletni praktyk i pionier Internetu, który wygłosił referat „Rozpoczynanie własnego e-biznesu – szanse i zagrożenia”.

Tomasz Skalczyński jest prywatnym przedsiębiorcą w branży informatycznej i współautorem systemów informatycznych merlin.pl, netsprint.pl, plagiat.pl, esentia.pl, granie.era.pl oraz wielu innych. Tomasz specjalizuje się w projektowaniu i realizacji wysoko wydajnych, skalowalnych systemów komputerowych dla telekomunikacji, banków, instytucji finansowych itp. Tomasz jest absolwentem Informatyki, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW).

Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills, to projekt, powstały w wyniku konieczności połączenia potencjału środowiska naukowego z firmami branży IT w celu komercjalizacji wiedzy i wykorzystanie jej przez przemysł. Potrzebę komercjalizacji wiedzy zgłosili przedstawiciele Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej, informując o dużym potencjale pracowników naukowych i studentów, który nie jest komercjalizowany, wiele prac naukowych nie zostaje wykorzystanych w biznesie. Z drugiej strony Klaster NTHills zgłosił zapotrzebowanie na wiedzę naukową i gotowość współpracy z naukowcami i studentami.