Konkurs NCBR – Szybka ścieżka„Technologie kosmiczne”

Informujemy Państwa, iż rozpoczęto nabór do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 2019 r. Celem konkursu jest

Czytaj dalej Konkurs NCBR – Szybka ścieżka„Technologie kosmiczne”

XI Europejski Kongres Gospodarczy / XI European Economic Congress

W dniach 13-15 maja 2019 roku odbywa się w Katowicach XI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) oraz kolejna edycja European Start-up Days jako wydarzenie towarzyszące. Kongres jest największą imprezą gospodarczą Europy Centralnej, a jego zakres obejmuje wiele sesji, debat oraz spotkań. Z tematyką poruszanych kwestii oraz agendą można zapoznać się

Czytaj dalej XI Europejski Kongres Gospodarczy / XI European Economic Congress

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – Badania na rynek – miasta średnie – Konkurs PARP

Informujemy Państwa, że do dnia 8 maja 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia nowych, innowacyjnych produktów w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Osi priorytetowej III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono łącznie 1,5 mld. zł w ramach trzech konkursów.
Więcej informacji na temat dofinansowania projektów

Czytaj dalej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – Badania na rynek – miasta średnie – Konkurs PARP