Konferencja TechMine – Biznes, Technologia, Zarządzanie

Konferencja TechMine – Biznes, Technologia, Zarządzanie odbędzie się 18 października 2017 roku w Katowicach w Hotelu Angelo (ul. Sokolska 24).

Podczas Konferencji prezentowane będą innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne oraz prowadzone będą rozmowy z praktykami o ich doświadczeniach i wiedzy na temat przedsiębiorczości. Spotkanie będzie dla uczestników okazją do nawiązania korzystnych i trwałych kontaktów oraz do integracji i wymiany poglądów.
Czytaj dalej Konferencja TechMine – Biznes, Technologia, Zarządzanie

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

UWOLNIĆ BIZNES !
hasłem VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Tegoroczna VII edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 18 – 20 października 2017 roku. By dołączyć do uczestników siódmej edycji wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny Czytaj dalej VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia z umiejętności ICT w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych”.

Informujemy, że Centrum Szkoleń i Innowacji w Katowicach prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia z umiejętności ICT w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” .

Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji sp.z.o.o w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne- konkurs.

Czytaj dalej Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia z umiejętności ICT w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych”.