Aktualizacja harmonogramu dla Programu Inteligentny Rozwój

Zaktualizowano harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • Doprecyzowanie dat realizacji konkursów wskazanych wcześniej miesiącami lub kwartałami.
  • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z III kwartału na 3 listopada br. oraz przesunięcie planowanego (na IV kwartał br.) zakończenia przedmiotowego konkursu, na dzień 20 stycznia 2016 r.
  • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w działaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki z II kwartału br. na grudzień 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie, pierwotnie planowane na III kwartał br., zmieniono na I kwartał 2016 r. Termin zakończenia konkursu planowany na IV kwartał br. został zmieniony na II kwartał 2016 r.
  • W działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki przesunięto rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie z I kwartału 2016 r. na październik br., a termin zakończenia konkursu z II na I kwartał 2016 r.

Zobacz nowy harmonogram (pdf)