9 edycja konkursu „Marka-Śląskie”

Informujemy Państwa, iż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach organizują  9. edycję konkursu „Marka-Śląskie”. Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych.

Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

– Gospodarka
– Nauka
– Kultura
– Sport
– Turystyka i rekreacja
– Produkt
– Usługa
– Zdrowie
– Organizacje pozarządowe
– Dziedzictwo kulturowe regionu
– Społeczna odpowiedzialność biznesu
– Media
– Osobowość Roku

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać: jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Termin i forma składania wniosków:
Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2018 roku pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu lub pocztą elektroniczną – szczegóły oraz adres podany jest w Regulaminie konkursu.

Koszt uczestnictwa: uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Pełne informacje dotyczące konkursu, zgłoszeń wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Konkursu Marka-Śląskie.

 

Kontakt do Biura Kapituły Konkursu „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, e-mail: markaslaskie@riph.com.pl